Ubezpieczenie
zwierząt gospodarskich

W celu lepszego chronienia swojego dobytku rolnik może zdecydować się na wykupienie różnego rodzaju polis opcjonalnych. Jedną z dostępnych możliwości jest ubezpieczenie zwierząt gospodarskich. W placówkach należących do naszej multiagencji doradzamy rolnikom, jaka umowa w najlepszym stopniu będzie odpowiadała ich potrzebom oraz czy warto zdecydować się na jej dodatkowe rozszerzenia.

 

Zwierzęta gospodarskie jako przedmiot ubezpieczenia


Ochrona zapewniana przez wykupioną polisę zazwyczaj obejmuje takich gatunki zwierząt, jak bydło, świnie, owce, konie, kozy, a także drób. W przypadku zdecydowanej większości umów obowiązuje ona na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na wybiegach i pastwiskach, a także w budynkach inwentarskich znajdujących się w obrębie wskazanego w umowie gospodarstwa. Warto być świadomym tego, że rolnicy mogą starać się o dofinansowanie z budżetu państwa w ramach dopłaty do ubezpieczeń zwierząt – otrzymaną kwotę może przeznaczyć na zakup wybranej polisy lub na jej rozszerzenie.

 

Ryzyko zdarzeń losowych i konieczność uboju

 

W podpisanej umowie wyszczególnione zostaną okoliczności, w jakich rolnikowi przysługiwać będzie odszkodowanie. Sprecyzowana będzie też jego wysokość. Polisy najczęściej dotyczą ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych zdarzeniami losowymi, w tym między innymi powodzią, huraganem, nawalnym deszczem, gradem, uderzeniem pioruna, lawiną, osunięciem się ziemi, a także akcjami ratowniczymi oraz zanieczyszczeniami, do których doszło na terenie gospodarstwa w związku z wcześniej wymienionymi sytuacjami. Ochrona obejmuje też sytuacje, w których wystąpiła konieczność uboju na skutek chorób i wypadków. W wielu przypadkach można również wykupić klauzule dodatkową, która jeszcze bardziej rozszerzy zakres ubezpieczenia zwierząt.

 

W multiagencji ubezpieczeniowej Anmar doradzamy również przy doborze obowiązkowych, korespondujących z powyższą polis ubezpieczeniowych: OC rolnika i ubezpieczeniu budynków gospodarskich. Zapraszamy na spotkanie w jednej z naszych dziewięciu placówek na terenie województwa mazowieckiego i lubelskiego.

Skontaktuj się z nami