Ubezpieczenie OC

Usługi finansowe są w stanie zapewnić szeroko pojętą ochronę w przypadku wypadków i różnego rodzaju niepomyślnych zdarzeń.

 

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) to z jednej strony brak konieczności wypłacania kosztownego odszkodowania za szkody wyrządzone osobie trzeciej, z drugiej zaś ochrona osoby, która wspomniane szkody poniosła i chciałaby liczyć na naprawdę uszkodzonego mienia lub wypłacenie należnej rekompensaty finansowej. Wartość rekompensaty określana jest indywidualnie.

 

Nie każde ubezpieczenie OC jest obowiązkowe. Z takiej ochrony muszą korzystać wszyscy kierowcy, głównie ze względu na duże ryzyko kolizji drogowej, uszkodzenia pojazdów lub narażenie zdrowia i ewentualną niewypłacalność sprawcy zdarzenia. Jeśli sprawca zdarzenia nie posiada aktywnej polisy, sam zmuszony jest do pokrycia pełnej kwoty wypłacanego odszkodowania. Odpowiedzialność cywilna to jednak znacznie szerszy temat niż jedynie wypadki drogowe, a polisy OC są w stanie objąć między innymi błędy pracowników służby zdrowia, nauczycieli czy członków władz spółek kapitałowych.

Skontaktuj się z nami