Ubezpieczenie NNW

Wielu ludzi zgodzi się z twierdzeniem, że najgorsze, co może się zdarzyć podczas jazdy samochodem, to nieszczęśliwy wypadek, w którego skutek ucierpi kierowca lub pasażer. Wszystkie rzeczy materialne, takie jak samochód, elementy jego wyposażenia czy przewożone w nim cenne przedmioty, da się kupić. Zupełnie inaczej jest z ludzkim zdrowiem – ono raz naruszone, może już nigdy nie wrócić do swojej dawnej świetności. Ubezpieczenie NNW nie zastąpi dobrego zdrowia i pełnej sprawności, ale może ułatwić poradzenie sobie w nowej, trudnej sytuacji.

 

Odszkodowanie z tytułu polisy ubezpieczenia NNW wypłacane jest wtedy, gdy wskutek następstw nieszczęśliwych wypadków kierowca lub pasażer pojazdu doświadczy trwałego uszczerbku na zdrowiu.

 

Trwały uszczerbek to taki, który wpłynie na zdrowie i funkcjonowanie poszkodowanej osoby do końca jej życia. Tego rodzaju polisa może być także formą
zabezpieczenia dla najbliższych, ponieważ w razie nieszczęśliwego wypadku, w którego skutek pasażer lub kierowca samochodu umrze, jego rodzina może liczyć na wsparcie finansowe.

Skontaktuj się z nami