Ubezpieczenia domów i mieszkań
- zakres, wysokość składki i OWU

Podstawowe obszary nieruchomości, jakie są obejmowane ochroną, to mury i elementy stałe budynku (ściany, drzwi, okna, podłogi, instalacje techniczne, armatura), a także zabudowania wokół domu.

 

Polisą można objąć również mienie: meble, garderobę, sprzęt elektroniczny czy zbiory książkowe. Domy i mieszkania można ubezpieczać od różnych zdarzeń losowych, w tym pożaru, powodzi, uderzenia pioruna, kradzieży z włamaniem i rozbojem, przepięcia czy wandalizmu. Zakres polisy warto dobierać do warunków, w jakich mieszkamy – lokale położone na piętrze raczej nie są zagrożone powodzią, więc nie potrzebują ochrony przed jej skutkami.

 

Ubezpieczenie domów i i mieszkań – wysokość składki


O cenie polisy decyduje kilka czynników. Wśród nich jest oczywiście zakres ochrony i wartość objętych nią zabudowań i wyposażenia. Jeśli dom lub mieszkanie jest już chronione przy pomocy monitoringu, systemów alarmowych i przeciwpożarowych czy też rolet antywłamaniowych, prawdopodobieństwo wystąpienia szkody jest niższe, a wysokość składki zmniejsza się. Pod uwagę brany jest też sposób, w jaki obliczana jest wysokość wypłacanego nam odszkodowania. Może ono mieć postać wartości odtworzeniowej (kwota odszkodowania jest równa cenie zakupu nowego wyposażenia, które uległo zniszczeniu lub kradzieży) lub wartości rzeczywistej (tu uwzględnione jest zużycie mienia).

Dodatkową ochroną, na jaką również możemy się zdecydować, to tzw. Home Assistance oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, które wchodzi w życie gdy nieumyślnie wyrządzimy szkodę osobom trzecim. Wybierając pakiet ochronny w tym samym Towarzystwie, często możemy liczyć na obniżenie składki.

 

Ochrona domu lub mieszkania – Ogólne Warunki Umowy

 

Przy wyborze polisy trzeba wziąć pod uwagę Ogólne Warunki Umowy, czyli tzw. OWU. Precyzyjnie opisują one przedmiot i zakres ubezpieczenia – w tym sytuacje, w których wypłata odszkodowania nie będzie nam przysługiwała. Przykładowo, Towarzystwa Ubezpieczeniowe często nie podejmują się ochrony takich przedmiotów, jak dzieła sztuki, biżuteria o dużej wartości, kamienie szlachetne, trofea, a także broń i dane komputerowe. W dokumencie opisane są również prawa i obowiązki obu stron zawierających umowę, a także zasady wypłacania odszkodowania. Ogólne Warunki Umowy różnią się w zależności od wybranego TU.

Skontaktuj się z nami