Ubezpieczenie ruchomości domowych

Wszelkie elementy wyposażenia, które nie są na stałe przytwierdzone do ściany bądź podłoża, i które można swobodnie przemieszczać bez konieczności użycia specjalistycznych narzędzi, określane są nazwą "ruchomości domowych".

 

Mowa tu meblach oraz sprzęcie używanym na o dzień, w tym małym i dużym RTV i AGD. Zaliczają się również do nich kolekcje płyt i książek, odzież i biżuteria, narzędzia, sprzęt sportowy, ale także pieniądze.

 

Podstawowy zakres polisy na dom lub mieszkanie obejmuje zwykle tylko elementy stałe – ściany, okna czy podłogi. Ubezpieczenie ruchomości możemy więc zwykle dokupić w ramach rozszerzenia polisy. Wtedy też sprecyzujemy, jakie elementy wyposażenia będą podlegały ochronie.

 

Ubezpieczenie ruchomości domowych – w jakich sytuacjach ma zastosowanie?


Straty na nieruchomościach domowych w głównej mierze ponoszone są wskutek kradzieży z włamaniem, i to właśnie od takich wydarzeń zwykle są ubezpieczane są te elementy wyposażenia. Rozszerzeniem ochrony zwykle jest też ubezpieczenie od rabunku. Chroni ono naszą własność przed kradzieżą, do której doszło zarówno w miejscu zamieszkania, jak i na ulicy.

Inne sytuacje, przed skutkami których warto chronić nasze mienie, to przepięcia elektryczne. Na skutek uderzenia pioruna bądź awarii może dojść do zniszczenia sprzętu elektronicznego, który przecież często jest bardzo kosztowny.

 

Rozszerzenie polisy może obejmować też takie sytuacje, jak akty dewastacji i wandalizmu, zdarzenia losowe, zniszczenia powstałe podczas akcji ratowniczych (na przykład gaszenia pożaru), a także stłuczenia przedmiotów szklanych.

 

Wycena wartości

 

Bardzo ważnym krokiem podczas ubezpieczania ruchomości domowych jest ich wycena, której dokonujemy samodzielnie. Często popełniane tu błędy to zaniżanie lub zawyżanie wartości posiadanych przedmiotów – w obu przypadkach może to mieć negatywne skutki, odpowiednio w postaci wypłaty niższego odszkodowania lub podwyższenia składki polisy. Precyzyjną wycenę ruchomości można przeprowadzić, posługując się fakturami bądź poprzez sprawdzenie cen podobnych przedmiotów na rynku wtórnym. W wypadku kosztowności konieczne może być też zrobienie fotografii i opinia rzeczoznawcy.

Skontaktuj się z nami