Ubezpieczenie OC
rolnika

Odpowiedzialność cywilna, obok ochrony budynków i zwierząt gospodarczych, jest jednym z trzech podstawowych ubezpieczeń rolniczych.

 

Dlaczego warto (a nawet trzeba) wykupić tę polisę i jakie są korzyści z jej posiadania?

 

Co dokładnie obejmuje polisa OC?


Ubezpieczenie OC obejmuje odpowiedzialność cywilną rolnika, a także osób mieszkających oraz pracujących w danym gospodarstwie i dotyczy szkód zarówno na mieniu, jak i na zdrowiu osób trzecich. Oznacza to, że jeśli w związku z prowadzoną przez nas działalnością osoba trzecia poniesie szkodę, której następstwem będzie zniszczenie lub uszkodzenie mienia, uszczerbek na zdrowiu lub nawet śmierć, Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaci odpowiednie odszkodowanie. Warunkiem jest jednak powiązanie powstałej szkody z posiadaniem przez nas gospodarstwa, prowadzonymi w jego ramach pracami lub ruchem pojazdów wolnobieżnych – do szkody nie musi dojść na terenie samego gospodarstwa.

 

Sumy gwarancyjne

 

W przypadku wykupienia tej polisy OC obowiązują minimalne sumy gwarancyjne, których wysokość wynosi: 5 mln euro w przypadku szkody na osobie i 1 mln euro w przypadku szkody na mieniu w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych.

 

W jakich sytuacjach wykupienie polisy jest obowiązkowe?

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ubezpieczenie OC rolnika należy posiadać w momencie podejmowania działalności rolniczej, odprowadzania podatku rolnego i posiadania lub współposiadania gospodarstwa powyżej 1 ha, nawet jeśli nie prowadzimy w jego obrębie żadnych prac.

 

Raz wykupiona polisa obowiązuje przez 12 miesięcy i po upływie tego terminu odnawia się automatycznie. Ponieważ wymagana jest przez prawo, za każdy dzień jej nieposiadanie naliczane są kary. Wykupienia jej nie należy jednak traktować jako przykry obowiązek, ale raczej jak coś bardzo przydatnego – w przypadku jednej z wymienionych wyżej sytuacji będziemy w stanie wypłacić zadośćuczynienie osobie poszkodowanej nawet jeśli nie jesteśmy przygotowani na tak duże wydatki finansowe.

Skontaktuj się z nami