Informacje

Zakres polisy AC

O ile warunki polisy OC są ustalane z góry, ponieważ wykupienie jej jest obowiązkiem właściciela pojazdu mechanicznego, to Autocasco, jako ubezpieczenie dobrowolne, może być dopasowywane do potrzeb kierowcy. Dzięki temu właściciele pojazdów mogą zdecydować się na opcję, która będzie dla nich najkorzystniejsza nie tylko pod względem zakresu zagwarantowanej ochrony, ale też warunków finansowych.

Standardowa umowa AC chroni przed szkodami poniesionymi w wyniku wypadku, kolizji, działania osób trzecich lub zjawisk atmosferycznych. Może być też rozszerzona o dodatkowe elementy: tzw. assistance, czyli natychmiastową pomoc w razie kolizji drogowej, awarii lub kradzieży, a także o polisę NNW.

Ubezpieczenie AC - wskazówki

Przed podjęciem decyzji o wyborze polisy dobrze jest zwrócić uwagę na kilka zawartych w niej szczegółów. Jednym z nich jest sposób rozliczenia szkody. Może być on serwisowy (inaczej zwany bezgotówkowym) lub kosztorysowy. W pierwszym przypadku szkoda rozliczana jest na podstawie faktury wystawianej przez serwis, w którym naprawiany był pojazd – właściciel pojazdu jedynie sprawdza, czy prace zostały wykonane prawidłowo. W metodzie kosztorysowej zaś wysokość kwoty odszkodowania wyznaczana jest na podstawie opinii rzeczoznawcy. Ubezpieczyciel wypłaca równowartość tej kwoty właścicielowi pojazdu, który dokonuje naprawy we własnym zakresie.

 

Innym szczegółem, który powinien nas zainteresować, jest też udział własny w odszkodowaniu. Jeśli zdecydujemy się na taki wariant, ubezpieczyciel wypłaci nam kwotę pomniejszoną o określoną w umowie stawkę. Wiąże się to z niższą ceną składki. Warto zwrócić też uwagę na zakres terytorialny polisy AC, a także rodzaj części zamiennych, jakie zostaną użyte podczas serwisu pojazdu.

 

Sytuacje, których polisa AC nie obejmuje

Sytuacje wyłączone z ochrony Autocasco są ustalane indywidualnie przed każde towarzystwo ubezpieczeniowe. Z reguły polisa nie obejmie naprawy szkód poniesionych w wyniku zaniedbań lub umyślnego działania kierowcy. Kradzież samochodu spowodowana przez pozostawienie kluczyka w stacyjce jest jedną z takich sytuacji. Wyłączone z ochrony są również szkody powstałe podczas jazdy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, a także uszkodzenia pojazdu bez ważnych badań technicznych.

Skontaktuj się z nami