Informacje

Ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenie turystyczne. Jaką ochronę gwarantuje?

Brak ubezpieczenia może kosztować cię na urlopie nawet kilka tysięcy złotych. Warto więc wykupić polisę turystyczną. Sprawdź, co da ci takie ubezpieczenie i na co musisz zwrócić uwagę przy jego wyborze.Na rynku ubezpieczeń znajdziesz oferty zróżnicowane pod względem zakresu udzielonej ochrony i jej przedmiotu oraz wysokości składki.

To właśnie kryteria, które musisz wziąć pod uwagę przy wyborze polisy. Przed podjęciem tej decyzji zastanów się więc, co jest dla ciebie najważniejsze - czy chcesz ubezpieczyć siebie, bagaż czy sprzęt sportowy. Zakres ochrony jest bardzo ważny w momencie, jeżeli wyjeżdżasz na urlop na własną rękę.W przypadku wycieczek zorganizowanych, oferta biura podróży zazwyczaj zawiera w cenie ubezpieczenie turystyczne. Niektóre polisy ograniczają zakres do podstawowych zagrożeń, jak koszty związane z leczeniem czy transportem medycznym. Część z nich jednak rozszerza go o dodatkowe warianty, na przykład o odwołanie uczestnictwa w imprezie turystycznej czy anulowanie noclegu.

 

Standardowe oferty obejmują kilka pakietów. To znaczy, że taka polisa jest połączeniem różnych ubezpieczeń, na przykład od nieszczęśliwych wypadków czy assistance. To ważne, żeby dokładnie przeczytać Ogólne Warunki Ubezpieczenia i sprawdzić, które warianty zawiera polisa. Poniżej przedstawiamy te najczęściej występujące wraz z kruczkami, przez które na urlopie możesz ponieść dodatkowe koszty:

 

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

To najpopularniejszy wariant polis turystycznych. Za nieszczęśliwy wypadek uznaje się nagłe zdarzenie, które doprowadziło do uszkodzenia ciała lub zdrowia ubezpieczonego. Kwota, jaką wypłaci ci ubezpieczyciel to określony procent sumy ubezpieczenia odpowiadający procentowi trwałego uszczerbku na zdrowiu. Procent uszczerbku ustalany jest przez komisje lekarskie. Koniecznie zwróć więc uwagę na oferowaną sumę ubezpieczenia. Według Rzecznika Ubezpieczonych, są to limity na poziomie od 5 000 do 20 000 zł. Może zdarzyć się sytuacja, że orzeczony na zdrowiu uszczerbek wyniesie 10 procent, co przy niskiej sumie ubezpieczenia w wysokości 5 000 zł daje świadczenie odszkodowawcze 500 zł. Przy doznaniu poważniejszego uszkodzenia ciała, na przykład skomplikowanego złamania nogi, przyznana kwota może wywoływać twoje rozczarowanie. Pomimo wyższej składki za tego typu ubezpieczenie, lepiej wybrać wariant umowy z wykorzystaniem wyższych poziomów sum ubezpieczenia.


Ubezpieczenie kosztów leczenia.

Jeden z ważniejszych wariantów pakietów turystycznych. Zapewni ci pokrycie opłat związanych z leczeniem szpitalnym, zwrot wydatków za wykupienie leków czy koszty transportu medycznego. Bardzo ważne jest, aby umowa zobowiązywała zakład ubezpieczeń do automatycznego pokrycia kosztów leczenia poszkodowanej osoby. Dzięki temu unikniesz wydawania pieniędzy i późniejszego ubiegania się o ich refundację. Zdarza się również, że zakłady ubezpieczeń wprowadzają minimalny limit i dopiero po jego przekroczeniu zaczyna działać ubezpieczenie, na przykład równowartość 100 euro. Musisz też sprawdzić, czy twój zakład ubezpieczeń współpracuje ze specjalnym centrum alarmowym, które po wypadku koordynuje powypadkową pomoc medyczną, wybiera placówkę i zapewnia transport. Najlepiej, gdy są to centra całodobowe.

 

Ubezpieczenie sprzętu sportowego i bagażu.

Taka ochrona obejmuje zniszczenie lub jego utratę spowodowaną wypadkiem. Pamiętaj, że jeżeli jednak twoje rzeczy zostaną skradzione, nie dostaniesz ani grosza! Zwróć też uwagę na to, w jaki sposób będzie obliczana wartość ubezpieczenia. Lepsza polisa to taka, która gwarantuje odszkodowanie pozwalające na zakup sprzętu zbliżonego parametrami do tego utraconego.


Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z uczestnictwa w wyjeździe i wcześniejszego powrotu.

Taki wariant pozwala na odzyskanie pieniędzy w sytuacji, kiedy jakieś zdarzenie uniemożliwi ci wyjazd na urlop. Na przykład, kiedy zachorujesz lub zostaną skradzione twoje dokumenty niezbędne do wyjazdu. Ubezpieczyciel wypłaci ci wpłaconą przez ciebie zaliczkę. Zwróć też uwagę, czy możesz liczyć na zwrot kosztów za niewykorzystany okres wyjazdu związany z koniecznością powrotu ze wskazanych wyżej powodów. Oczywiście, muszą być one odpowiednio i precyzyjnie udokumentowane.


Ubezpieczenie kosztów akcji ratowniczej i poszukiwawczej.

To ważny pakiet dla tych, którzy wypoczywają aktywnie. Na przykład dla żeglarzy, którzy mogą utknąć na morzu czy osób, które wspinają się po górach lub chodzą po jaskiniach. Jeżeli ulegniesz wypadkowi, prowadzone będą poszukiwania z użyciem specjalistycznego sprzętu. Tego rodzaju pakiet obejmuje swym zakresem zwrot kosztów transportu ubezpieczonego z miejsca wypadku do najbliższej placówki pomocy medycznej. Przy niektórych wypadkach będzie to morska jednostka ratownicza, a w trudniejszych śmigłowiec. Koszty akcji ratowniczej mogą być więc bardzo wysokie. Dlatego pamiętaj, żeby zwrócić uwagę na ustalenie limitów odpowiedzialności przy tego rodzaju polisie. To maksymalne kwoty, których twój ubezpieczyciel nie może przekroczyć przy wypłacaniu ci odszkodowania. Dla zobrazowania można wskazać, że koszt śmigłowca wezwanego do przetransportowania poszkodowanego do najbliższego szpitala może kształtować się w krajach Unii Europejskiej od 1 000 do 2 000 euro. Natomiast koszty całej akcji ratowniczej mogą być znacznie wyższe.

 

Źródło: money.pl

Skontaktuj się z nami