Informacje

Ubezpieczenie OC
- obowiązek każdego kierowcy

Ubezpieczenie OC
- obowiązek każdego kierowcy

Polskie prawo nakłada na właścicieli pojazdów mechanicznych liczne obowiązki mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich członków ruchu drogowego. Każdy właściciel zarejestrowanego pojazdu (samochodu osobowego i ciężarowego, motocykla, ciągnika rolniczego itp.) powinien na przykład posiadać ubezpieczenie OC. 

Polisę należy wykupić najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. Najczęściej można spotkać umowy ważne przez 12 miesięcy, które przedłużają się automatycznie, o ile nie złożymy wypowiedzenia przed ich zakończeniem. Termin ważności polisy można sprawdzić w kilku miejscach:

  • Na dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy.
  • Na stronie internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (www.ufg.pl), w zakładce "Sprawdź OC dla pojazdu". W pole należy wprowadzić numer rejestracyjny lub numer VIN pojazdu.
  • Na stronie internetowej www.historiapojazdu.gov.pl - tu również konieczne będzie podanie numeru rejestracyjnego i numeru VIN pojazdu.

Co obejmuje polisa OC dla kierowców?

Co ważne, ubezpieczenie OC obejmuje nie tylko szkody poniesione w wypadku, do którego doszło podczas jazdy. Polisą objęte są również szkody powstałe w trakcie wsiadania i wysiadania z pojazdu, podczas parkowania, zatrzymania oraz postoju. Pomoc finansowa pozwala pokryć koszty leczenia i rehabilitacji, a także odszkodowanie za zniszczone w kolizji mienie. Należy przy tym pamiętać, że jeśli jesteśmy sprawcą wypadku, polisa nie pokryje kosztów naprawy naszego pojazdu – do tego konieczne będzie wykupienie Autocasco (AC).

 

Kary finansowe za nieposiadanie polisy OC

Brak wykupionej polisy może skutkować dotkliwą karą finansową, nałożoną na kierowcę przez UFG. Wysokość grzywny zależy od liczby dni bez aktywnej polisy a także od rodzaju pojazdu, którego jesteśmy właścicielem. Dochodzić może więc do sytuacji, w których wysokość kary jest większa od składki, którą corocznie wpłacamy w ramach polisy. Więcej informacji na temat ubezpieczenia dla kierowców oraz dostępnych na rynku ofert można uzyskać, kontaktując się z jednym z naszych biur na terenie woj. mazowieckiego.

Skontaktuj się z nami