Informacje

Ubezpieczenie NNW

Po zakupie nowego samochodu kierowcy, poza obowiązkową polisą OC, mogą zdecydować się na wykupienie dobrowolnych ubezpieczeń innego rodzaju. Z cała pewnością warto rozważyć zakup ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – chroni ono bowiem nie pojazd, jak jest to w przypadku AC i OC, ale jego kierowców i pasażerów. Uczestnicząc w ruchu drogowym narażeni jesteśmy na różne, groźne dla zdrowia sytuacje, które często są poza naszą kontrolą. Polisa NNW daje nam spokój i pewność tego, że jeśli staniemy się ofiarą takiego zdarzenia, otrzymamy stosowną pomoc finansową, która pozwoli nam na przykład pokryć koszty leczenia i rehabilitacji.

Pakiety ubezpieczeń NNW

Chociaż często rozmawiamy o niej w kontekście komunikacyjnym, polisę tę można wykupić z różnych powodów i w różnych pakietach. Poza opcją dla kierowców można zdecydować się też na przykład na ubezpieczenia NNW podróżnicze i na życie, pakiet dla dziecka bądź dla całej rodziny. Wysokość wpłacanej składki zależy między innymi od wybranej opcji, grupy ryzyka, okresu, przez jaki polisa będzie obowiązywała, a w przypadku kierowców również od rodzaju i przeznaczenia pojazdu oraz liczby miejsc w samochodzie.

 

W jakich sytuacjach ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków nie zostanie wypłacone?

Słowo „nieszczęśliwy” jest tutaj kluczowe. Polisa nie będzie obowiązywała w przypadkach, w których uszczerbek na zdrowiu został odniesiony wskutek działania celowego, niedopatrzenia lub zaniedbania. Takie sytuacje, jak jazda pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, prowadzenie pojazdu bez uprawnień, niezapięte pasy czy też większa od dozwolonej liczba osób w samochodzie, są podstawami do odmowy wypłacenia pieniędzy.

 

Nieszczęśliwy wypadek oznacza sytuację, do której doszło nagle i z przyczyny zewnętrznej, a w wyniku którego osoba poszkodowana doznała obrażeń, rozstroju zdrowia lub poniosła śmierć. Pomoc finansowa udzielana jest osobie, która wykupiła polisę, a w przypadku pakietu samochodowego obejmuje też pasażerów, którzy zostali poszkodowani w wypadku drogowym.

Skontaktuj się z nami