Informacje

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia samochodowe dzielimy na obowiązkowe i dobrowolne. Kierowcy zobligowani są do zakupu obowiązkowej polisy OC, pozostałe ubezpieczenia mogą wybierać wedle uznania. Polisy komunikacyjne zapewniają kompleksową ochronę pojazdu, jego właściciela oraz kierowcy i pasażerów.

Sprawdź dostępne na rynku ubezpieczenia komunikacyjne:

 

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest ubezpieczeniem obowiązkowym, które chroni ubezpieczonego od finansowych konsekwencji szkód jakie może on wyrządzić osobom trzecim lub w mieniu w związku z ruchem swojego pojazdu. Ubezpieczenie OC należy kupić obowiązkowo najpóźniej w dniu rejestracji samochodu lub w dniu wygaśnięcia poprzedniej umowy OC.

Sumy gwarancyjne w odniesieniu do jednego zdarzenia wynoszą:

  • 5 mln euro za szkody na osobach
  • 1 mln euro za szkody w mieniu.
     

Ubezpieczenie AC

Autocasco jest dobrowolnym ubezpieczeniem samochodu chroniącym jego właściciela przed finansowymi konsekwencjami w razie uszkodzeń i zniszczeń samochodu spowodowanych z winy jego właściciela. Ubezpieczenie AC obejmuje także szkody powstałe na skutek zdarzeń losowych, a także ryzyko kradzieży. Zakres polisy można dostosowywać do własnych potrzeb, manipulując w ten sposób wysokością składki. Zazwyczaj jednak stanowi ona kilka procent wartości pojazdu.

 

Ubezpieczenie Assistance

Assistance jest ubezpieczeniem dobrowolnym, które gwarantuje pomoc kierowcy i pasażerom w razie wypadku, kradzieży lub awarii pojazdu na trasie. Tym, co zachęca kierowców do zakupu autocasco jest opcja holowania pojazdu w razie jego unieruchomienia na koszt ubezpieczyciela. Niektóre firmy ubezpieczeniowe dodają Assistance w wersji podstawowej, jako gratis do obowiązkowego ubezpieczenia OC.

 

Ubezpieczenie NNW

NNW to ubezpieczenie kierowcy oraz pasażerów w pojeździe od następstw nieszczęśliwych wypadków, które skutkują trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią ubezpieczonych. Polisa jest nie droga i zawsze warto się w nią zaopatrzyć przy zakupie obowiązkowego OC.

 

Ubezpieczenie szyb
Ubezpieczenie szyb to polisa, w ramach której pokrywane są koszty wymiany lub naprawy szyb. Polisa obejmuje zakresem ochronę szyby czołowej, tylnej i szyb bocznych. Jest to o tyle dobre ubezpieczenie, że umożliwia likwidację szkody bez potrącania zniżek z polisy autocasco.

 

Ochrona prawna
Ubezpieczenie OP chroni przed ryzykiem ponoszenia kosztów związanych z prowadzeniem sporów prawnych oraz umożliwia obronę interesów prawnych Ubezpieczonego poprzez refundację przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe kosztów z tą obroną związanych. Standardowo towarzystwo ubezpieczeniowe organizuje klientowi adwokata, pokrywa koszty honorarium prawnika lub uiszcza niezbędne opłaty sądowe.

Skontaktuj się z nami