Informacje

Jak napisać wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy posiadacz samochodu musi wykupić obowiązkową polisę OC. Nie ma jednak wymagań dotyczących zakresu podpisywanej umowy czy wysokości rat – artykuł 23 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych mówi jedynie o tym, że OC powinno obejmować szkody powstałe w związku z użytkowaniem pojazdu mechanicznego. Właściciel samochodu może więc wybierać z szerokiego wachlarza polis dostępnych na rynku. Umowę zwykle podpisuje się na 12 miesięcy – jeśli jednak znajdziesz ofertę o korzystniejszych warunkach, możesz przygotować wypowiedzenie tej aktualnie obowiązującej. Co powinno znajdować się w takim dokumencie i kiedy należy go złożyć, by został uznany?

Obowiązujące terminy 

W większości przypadków w umowie o ubezpieczenie OC zawarta jest tzw. klauzula prolongacyjna, skutkująca automatycznym przedłużeniem czasu trwania polisy na kolejne 12 miesięcy. Ubezpieczyciel zwykle potwierdza w ciągu 14 dni. A co, jeśli chcemy zrezygnować z posiadanej polisy? W takim wypadku konieczne jest złożenie wypowiedzenia nie później niż jeden dzień przed upływem czasu obowiązywania umowy. Powiadomienie o rezygnacji z polisy musi zostać złożone na piśmie w siedzibie zakładu ubezpieczeń.

 

Treść pisma – konieczne elementy

Wypowiedzenie umowy o ubezpieczenie OC powinno zawierać informację o braku chęci kontynuowania współpracy. Zadbaj także o prawidłowe oznaczenie stron: w Twoim przypadku powinno być to m.in. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, a w przypadku ubezpieczyciela – jego dokładna nazwa i adres siedziby. Wskaż też numer polisy, której dotyczy pismo, oraz objęty nią pojazd mechaniczny (jego markę i numer rejestracyjny. W dokumencie zawrzyj także datę i miejsce jego sporządzenia, a na dole umieść swój podpis.

Wiele darmowych wzorów wypowiedzenia ubezpieczeń OC można znaleźć, korzystając z wyszukiwarki internetowej. Upewnij się, że znajdują się w nim wszystkie wymienione wyżej elementy. Niektóre firmy same udostępniają odpowiednie formularze, które mogą różnić się między sobą niektórymi szczegółami – na przykład listą powodów wypowiedzenia umowy.

Skontaktuj się z nami