Informacje

Brak ciągłości w OC — konsekwencje

Na każdym właścicielu pojazdu mechanicznego ciąży obowiązek wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, czyli popularnego OC. Zazwyczaj takie umowy podpisywane są na rok, a po upływie tego czasu automatycznie się odnawiają. Co jednak, jeśli dojdzie do przerwania ciągłości OC? Jakie konsekwencje grożą kierowcom w przypadku braku wymaganej polisy?

 

Grzywny w 2023 roku

Weryfikację posiadania obowiązującego OC może przeprowadzić Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, a także różne organy, które posiadają uprawnienia do kontroli ruchu drogowego: Policja, Straż Graniczna, Inspekcja Transportu Drogowego itp.

Wysokość kary za brak ciągłości w OC zależy od kilku czynników. Jest ona związana między innymi z rodzajem pojazdu: największych kar mogą spodziewać się posiadacze samochodów ciężarowych, najmniejszych zaś – właściciele motocykli i motorowerów. Na kwotę wpływa też wysokość płacy minimalnej. Po jej podwyżce, która nastąpi 1 lipca 2023 roku, maksymalne kary wynosić będą:

  • w przypadku właścicieli samochodów osobowych: 7200 zł (200% najniższej krajowej od 1.07.2023).
  • w przypadku właścicieli samochodów ciężarowych: 108000 zł (300% najniższej krajowej od 1.07.2023).
  • w przypadku właścicieli motocykli, motorowerów, quadów i pojazdów pozostałych: 1200 zł (1/3 najniższej krajowej od 1.07.2023).=

Długość przerwy w ciągłości polisy też ma znaczenie

Powyższe kwoty dotyczą sytuacji, w których brak ciągłości w ubezpieczeniu wynosił więcej niż 14 dni. W takich przypadkach nie ma znaczenia, czy właściciel pojazdu nie miał polisy tylko przez kilka tygodni, czy nawet przez kilka miesięcy – zawsze grozi mu kara finansowa w pełnym wymiarze. Istnieją jednak także mniejsze progi: 50% powyższej grzywny zapłaci kierowca, jeśli przerwa w ciągłości OC wynosiła 4-14 dni, a 20%, jeśli z wykupieniem polisy spóźnił się 1-3 dni.

 

Co ważne, kara będzie dotyczyć wyłącznie roku, w którym brak ciągłości w ubezpieczeniu został wykryty. Przykładowo, jeśli polisa zakończyła się 31 października 2022 roku, a jej brak zauważony został przez odpowiednie organy 31 marca 2023 roku, to grzywną objęty zostanie okres od 1 stycznia do 31 marca 2023.

Skontaktuj się z nami